Huidig project

Full stack Angular / .NET developer bij CIBG


Logo voor project Full stack Angular / .NET developer bij CIBG
 • Werken aan de nieuwbouw van de webapplicatie SBV-z
  SBV-z (https://raadplegen.sbv-z.nl, alleen voor geautoriseerde gebruikers) is voor de zorgsector de toegangspoort tot de beheervoorziening van persoonsgegevens en burgerservicenummers (BSN). De applicatie is greenfield opgezet als client/server applicatie met een Angular front-end en een ASP.NET Web API back-end en wordt ondersteund door code quality checks (Sonar Cloud), C#- en TypeScript unit tests, UI-tests (SpecFlow) en CI (Azure DevOps).
 • Nieuwbouw van https://formulieren.uziregster.nl.
  De applicatie is greenfield opgezet als client/server applicatie met een Angular front-end en een ASP.NET CORE 5Web API back-end en wordt ondersteund door code quality checks (Sonar Cloud), C#- en TypeScript unit tests, UI-tests (SpecFlow) en CI (Azure DevOps).
 • Gewerkt aan diverse applicaties (Window Forms, Angular, WCF, WebApi) die processen ondersteunen van “Het Unieke Zorgverlener Identificatie Register (UZI-register)”. Voor dit proces zijn diverse uitbreidingen gemaakt aan de Self Service Portal waardoor gebruikers meer taken zelf kunnen uitvoeren.
 • Ook gewerkt aan het upgraden, updaten en toegankelijk maken van https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/.
  Deze applicaties zijn allemaal gebouwd in een combinatie van .NET / .NET CORE met Angular.
  De Azure DevOps CI/release pipelines voor deze applicaties voor de OTAP straat zijn door het team zelf in samenwerking met technisch beheer opgezet en onderhouden.
Gebruikte tools / methodieken: Angular, ASP.NET Web API, Azure DevOps, C#, HTML, Jasmine, Jira, Scrum, SpecFlow, Sql Server, SonarCloud, TypeScript, Visual Studio Code/-2019.


Projecten hiervoor

2019 - 2020, full stack Angular / .NET developer bij Kennisnet

Werken aan de nieuwbouw van scholenopdekaart.nl.

Greenfield project voor deze populaire site bedoeld als keuzehulp en informatiebron voor ouders en voor verantwoording van scholen.
Hierin was ik verantwoordelijk voor de technische keuzes en architectuurbeslissingen.

De applicatie is opgezet als hybride client/server en client-side applicatie met ASP.NET MVC Core en Angular Elements en wordt ondersteund door code quality checks (Sonar Qube), C#- en JavaScript unit tests, UI-tests (Selenium) en CI (Azure Devops).

Ik ben verantwoordelijk en uitvoerend voor het gedeelte zoeken, autosuggest, zoekresultaten en filtering wat is gebouwd met ASP.NET MVC Core en Angular Elements.

Daarnaast gewerkt aan functionele aanpassingen en verbetering aan mijn.vensters.nl (private site).

Gebruikte tools / methodieken: Angular (elements), ASP.NET MVC Core, Azure DevOps, C#, Dapper, HTML, Jasmine, TypeScript, Scrum, Sql Server, SonarQube, Visual Studio Code/2017/2019.

2018 - 2019, full stack KnockoutJS / .NET developer bij DSW

Werken aan de nieuwe PGB portal. Focus hierbij op het 'declaratie' gedeelte. De portal is een JavaScript / KnockoutJS frontend die middels JSON communiceert met de WebAPI backend.
Mijn werkzaamheden:

 • Schermen en backendlogica gemaakt voor het invoeren van declaraties door zorgverleners en budgethouders;
 • Aanpassingen gemaakt in het proces voor het berekenen van maandlonen.
Gebruikte tools / methodieken: ASP.NET MVC, C#, CSS, HTML, JavaScript, Knockout.js, Scrum, SQL Server, Unit Testing, TFS en Visual Studio 2017.

2017 - 2018, full stack Angular / .NET developer bij Kennisnet

Werken aan mijn.vensters.nl (private site) waarvan de data wordt getoond op scholenopdekaart.nl.
Mijn.vensters.nl is een webapplicatie voor alle primair- en voortgezet onderwijs scholen met een hybride single-page/multi-page opzet met Knockout.JS, TypeScript, JavaScript, ASP.NET MVC en SqlServer.
Het development team bestaat uit 2 .NET developers, 1 front-end developer en 2 BI developers.
Mijn werkzaamheden:

 • Maken van een koppeling tussen Mijn.vensters.nl en de enquêtesoftware van SurveyMonkey.com voor het maken van collectors (groepen respondenten), koppelen van data, ophalen van responses e.d. middels de REST/Json API van SurveyMonkey. Hiermee worden tevredenheid-enquêtes afgenomen voor vele duizenden leerlingen, medewerkers en ouders in het primair- en voortgezet onderwijs;
 • Implementeren van features als een dynamisch zijmenu, personalisatie van de schoolgids en functionele verbeteringen;
 • Opzetten van een unittest framework voor de JavaScript en TypeScript code met Karma en Jasmine;
 • Uitbreiden van de collectie C# unittests;
 • Bugfixing;
 • Onderzoek naar een nieuwe authenticatie methode;
 • Bijdragen aan een professioneler scrum- en ontwikkelproces.

Hierbij is zowel de front-end als back-end development gedaan waarbij de definitieve styling door een frontend developer is gedaan.

Gebruikte tools / methodieken: ASP.NET MVC, C#, CSS, Entity Framework, HTML, Jasmine, JavaScript, Karma, Knockout.js, Scrum, SQL Server, Unit Testing, TFS, TypeScript en Visual Studio 2017.

2016 - 2017, Software developer .NET bij Centric

Werken aan het Centric product 'Suite4SocialeRegie'; een SAAS-oplossing voor het gemeentelijke sociale domein (werk, inkomen en zorg).
Hier wordt in een gedistribueerd scrum-team gewerkt aan het implementeren van nieuwe features en het oplossen van issues.
Ook wordt er geholpen bij het verder verbeteren van het developmentproces en de technische architectuur.

Gebruikte tools / methodieken: ASP.NET MVC, C#, CSS, Entity Framework, HTML, JavaScript, SonarQube, SQL Server, Unit Testing, TFS en Visual Studio 2015.

2016, software developer .NET bij Deltares

Ontwikkelen van presentatie tooling m.b.v. JavaScript en geodata.

Gebruikte tools / methodieken: CSS, HTML, JavaScript, Tortoise, SVN en Visual Studio 2015.

2016, software developer .NET bij MMGuide

Ontwikkelen van 2 interne webapplicaties voor Rabobank (i.s.m. MMGuide)
Deze webapplicaties worden, op het grafische design na, volledig door mij ontwikkeld.
Dit houdt in: opzet gecombineerde ASP .NET MVC en AngularJS solution in Visual Studio 2015, bouwen in C# / JavaScript, testen met Jasmine en MSTest en het schrijven van systeem- en deploymentdocumentatie.
Stylesheets worden gemaakt in LESS, front-endpackages beheerd met Bower en JavaScript taken gerund met Grunt. De front-end wordt met HTML en CSS opgezet naar een grafisch ontwerp van de designer.
De backend is een SQL Server database waarmee via Entity Framework wordt geconnect. Data vanuit de front-end wordt m.b.v. Json naar de backend gestuurd en daar met automapper omgezet naar Entity Framework objecten.
Source control is gedaan met GIT op Bitbucket.org met behulp van SourceTree.
Het eerste project is fixed time-fixed budget opgeleverd; het tweede project op nacalculatie.

Gebruikte tools / methodieken: AngularJS, Bower, C#, Entity Framework, GIT, Grunt, HTML, Jasmine, Json, LESS, SQL Server en Visual Studio 2015.

2015 - 2016, software developer .NET bij ContractVisie

In een scrumteam van 2 developers gewerkt aan de website voor de Nationale Alert Centrale. Deze website is opgebouwd als AngularJS frontend met een ASP.NET MVC backend op een SQL Server database.
Ik heb gewerkt aan het opzetten van nieuwe functionaliteiten zoals het registreren van autoverzekeringen, bugfixen en nieuwsbrieven.
Daarnaast heb ik het gebruik van front-end unittests opgezet.

Gebruikte tools / methodieken: AngularJS, C#, Grunt, Jasmine, SQL Server 2012, TFS Online en Visual Studio 2015.

2015, software developer .NET bij DSW Zorgverzekeraar

1e project: in een scrumteam van 6 is gewerkt aan o.a. interne controle, bugfixing en nieuwe functionaliteiten voor de debiteurenadministratie.
2e project: in een scrumteam van 7 is gewerkt aan de nieuwbouw van de webservices voor de polisadministratie. Met deze services kunnen aanvragen voor een nieuwe polis near-realtime worden verwerkt. Deze services zijn door de vele wet- en regelgeving en bedrijfsafhankelijkheid bijna 100% ge-unittest.

Gebruikte tools / methodieken: C#, Microsoft Fakes, Scrum, SQL Server 2012, TFS 2013, Typemock en Visual Studio 2013.

2014, software developer .NET bij VHB advies

Werken aan de architectuur- en functionaliteiten tijdens de nieuwbouw van een storing registratie systeem.
In een projectteam van 6 personen is gewerkt met een combinatie van ASP.NET MVC en DevExpress UI componenten. Voor de dataopslag wordt Entity Framework i.c.m. SQL Server gebruikt.
Functies die zijn ontwikkeld: beheer van objecten, registreren van storingen en het inspecteren van o.a. kadekranen. Ook is de start van de implementatie van agile development begeleid.

Gebruikte tools / methodieken: ASP.NET MVC, C#, DevExpress, Entity Framework, GIT en Visual Studio 2013.

2013 - 2014, software developer .NET bij Wigo4IT.

Gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening van de sociale dienst van de gemeente Den Haag op het gebied van WMO en WWB.

Deze opdracht omvatte het bouwen van WCF data-services. Deze services worden ingezet om een koppeling te maken tussen het 'burger' gedeelte van de site van de gemeente Den Haag en het backend systeem 'Socrates'.
In een scrumteam van 6 personen is voor elke functionaliteit een compacte functionele en technische beschrijving gemaakt en geprogrammeerd. Code wijzigingen zijn gereviewed door collega developers. Hierdoor kunnen aanvragen van inwoners van de gemeente Den Haag op het gebied van WMO en WWB automatisch worden verwerkt.

Gebruikte tools / methodieken: C#, Moq, Scrum, TDD, Team Foundation Server (TFS), Unit Testing, Visual Studio 2012 en WCF.

2012 - 2013, software developer .NET bij Petrofac Training Services.

Gewerkt aan een nieuw ontwikkeld job-portal voor (oud-)werknemers in de olie industrie.
Dit portal moest aansluiten bij de architectuur van een training- en competentieapplicatie dat tegelijkertijd nieuw ontwikkeld werd.
Samen met 1 mede-developer is de hele cyclus vanaf globaal functioneel ontwerp tot en met implementatie doorlopen.
Dit hield onder andere in: het opdelen van het proces in iteraties, uitdieping van het functioneel ontwerp, ontwikkelen globaal technisch ontwerp, frontend- en backenddevelopment, code review, functionele test en unittest.

Gebruikte tools / methodieken: Agile development, ASP.NET MVC3, C#, CSS, HTML, JavaScript, jQuery, jQuery UI, Razor, SQL Server 2005, T4 template, Visual Studio 2010.

2012, software developer .NET bij DBF.

Ontwikkelen van een data koppeling tussen de door DBF beheerde database met lidmaatschapsgegevens van het CJP en een tegelijkertijd door een andere partij ontwikkelde frontend website.
Deze data koppeling is middels WCF, JSON en REST ontwikkeld.
Daarnaast is er een windows-forms desktop applicatie met backoffice functionaliteit ontwikkeld.
Het project is uitgevoerd met 1 mede-developer en 1 lead developer.

Gebruikte tools / methodieken: Agile development, ASP.NET 4, C# 4, CSS, DevExpress winforms controls, HTML, JavaScript, JSON, REST, Scrum, SQL Server, Unit testing, Visual Studio 2010 en Windows forms.

2011 - 2012, software developer .NET bij Tellus (online lead generation).

In een scrum team zijn aanpassingen aan de publieke offerte websites en backoffice processen gedaan.
Daarnaast is de presentatie van het multi-lead onderdeel ontwikkeld in samenwerking met een UX designer.

Gebruikte tools / methodieken: ASP.NET 4, C# 4, CSS, HTML, Javascript, jQuery, Linq, Scrum, SQL Server, TypeMock, Unit testing en Visual Studio 2010.

2011, software developer .NET bij RTL.

Ontwikkelen van een website voor het annuleren van abonnementen op nieuwsbrieven.

Hiervoor is een datakoppeling ontwikkeld met de abonnementen dataservice.

Gebruikte tools / methodieken: ASP.NET 4, C# 4, Linq, SQL Server, Unit testing en Visual Studio 2010.

2011, software developer .NET bij Meeùs.

Ontwikkelen van een koppeling tussen een kassasysteem en de backoffice.
Ontwikkelen van een WCF service die verzekering- en premiedata levert aan kassasystemen t.b.v. het verkopen van verzekeringen. Vanuit het kassasysteem kunnen polissen worden aangemaakt die door de WCF service naar de backoffice worden gezet.
Dit project is als 1-mans project uitgevoerd en omvatte de volgende stappen: ontwikkelen van een high level functioneel- en technisch ontwerp, ontwikkelen van project en testproject en opleveren van de software en documentatie middels een decharge document.

Gebruikte tools / methodieken: ASP.NET 3.5, C# 3.5, Linq, Moq, SQL Server, Unit testing, Visual Studio 2010 en WCF.

2011, Lead developer .Net bij DNM.

Voor een klant van DNM (VHB) is gewerkt aan de Maintis storingsmelding applicatie.
Als lead developer van een team van 3 developers heb ik diverse frontend- en backendfunctionaliteiten gebouwd en het development proces bewaakt en verbeterd.

Gebruikte tools / methodieken: AJAX, ASP.NET 3.5, C# 3.5, CSS, HTML, Javascript, jQuery, Linq to NHibernate, Linqpad, NHibernate, SQL Server Reporting Services, Unit testing, Visual Studio 2008.

2010 - 2011, software developer .NET bij GiveANight.

De GiveANight hotel cadeaukaart is een tegoedkaart voor meer dan 50.000 hotels wereldwijd.
Er is gewerkt aan diverse sites van GiveANight zoals de publieke website, de backoffice, de B2B websites en de B2B webservices.
Er is gewerkt met korte iteraties (2 à 3 weken) waarbij elke keer wordt gekeken welke functionaliteiten de meeste business value opleveren.
Ontwikkeld is onder andere: koppeling met externe giftcard administratie, publieke API voor partners, UX redesign, actiepagina’s en een eigen giftcard administratie.

Gebruikte tools / methodieken: ASP.NET 3.5 / 4.0, C# 3.5 / 4.0, ASP.NET MVC, CSS, Entity Framework 1 en 4, HTML, Javascript, jQuery, Linq, Moq, SQL Server, StructureMap, SVN, Tortoise, Unit testing en Visual Studio 2010.

2010, software developer .NET bij Tenergy.

Tenergy is gespecialiseerd in het inrichten van energievoorzieningen en stuurt deze automatisch aan op basis van de actuele energiemarkt.

In een agile team van 6 man is gewerkt aan onderdelen van de portal waarmee klanten hun energievoorziening kunnen beheren; o.a. datapresentatie, import van externe data, rapportage en inzet energievoorziening.
Ook is er gewerkt aan de performance van de database, het professionaliseren van de codebase en het begeleiden van junior developers.

Gebruikte tools / methodieken: ASP.NET 3.5, C# 3.5, ASP.NET MVC, CSS, Entity Framework, HTML, JavaScript, jQuery, Linq, SQL Server, SVN, Tortoise, Unit testing, Unity en Visual Studio 2008.

2009 - 2010, software developer .NET bij BuienRadar.

Werkzaam geweest voor diverse onderdelen van BuienRadar

Gewerkt aan de BuienRadar site voor mobiele devices BuienRadar.mobi, de scandinavische mobiele BuienRadar sites, de Duitse mobiele BuienRadar site niederschlagsradar.mobi en de Vista desktop gadget voor niederschlagsradar.
Hier zijn diverse pagina's voor ontwikkeld en afbeeldingen voor samengesteld.
Daarnaast is gewerkt aan een nieuwe site met wintersport-weer informatie: www.winterradar.nl. Hiervoor is o.a. een Google maps pagina gebouwd met daarop een overzicht van sneeuwhoogtes, temperaturen, aantal liften en webcams.
Ook is een importmodule ontwikkeld die externe actuele- en verwachtingsdata importeert.

Gebruikte tools / methodieken: ASP.NET 3.5, C# 3.5, ASP.NET MVC, CSS, Entity Framework, HTML, JavaScript, jQuery, Linq, MySQL, SQL Server 2008, Subgurim.NET, Visual Studio 2008 en WURFL.

Oudere projecten (meer dan 12 jaar geleden)2009, software developer .NET bij Solvec.
Herbouw van de site www.beurs.nl in opdracht van Reed Business.
Aan deze site is in teamverband (twee developers en een architect) gewerkt. De functionele eisen voor deze site zijn door de opdrachtgever vastgelegd; het grafisch design is door een extern bureau ontwikkeld.
Aan de hand van de requirements heb ik voor onderdelen van de site een high-level technisch ontwerp en architectuur design gemaakt en deze onderdelen ontwikkeld.
Enkele onderdelen die door mij zijn ontwikkeld: nieuwspagina's, commentaar toevoegen op artikelen, importeren van externe (RSS) feeds, opinie pagina's, RSS feeds en de advertentie module.
Het was een leuk maar ook veeleisend project waar search engine optimalisatie (SEO) en performance (caching) een grote rol spelen: het is een site met 7,5 miljoen pageviews per maand.

2008 - 2009, PHI DATA, software developer .NET
In deze functie is in combinatie met een leverancier van magazijnsoftware een client-server applicatie ontwikkeld voor warehousing (processen inslag, verplaatsen, opslag, uitslag).
De client applicaties zijn ontwikkeld voor mobiele devices (handscanners) die werken op Windows mobile (Windows CE). De server applicaties zijn Winforms applicaties voor communicatie met de magazijnsoftware en webservices / WCF services voor de data ontsluiting.
In deze functie is het FO en TO geschreven en de software gebouwd, getest en opgeleverd.

2006 - 2008, Delta-N, software developer, diverse detacheringsopdrachten:
- A&O services: ontwikkelen van een nieuwe verzekeringswebapplicatie voor het onderdeel 'schade'. Hierin werden in eerste instantie de ziektekosten-producten beschikbaar gesteld. De onderdelen in dit traject waren onder andere offerte en premieberekening.
- Ontwikkelen Igor; een code generatie tool die het repeterende en voorspelbare werk van de data-access laag voor zijn rekening neemt.
- Mexx: ontwikkelen van een webapplicatie (Retail Time and Attendance) die geplande- en gewerkte uren uit de kassa's verwerkt en aan de payroll applicaties aanbiedt.
- Norfolk Line: proof of Concept uitvoeren voor een nieuw aan te schaffen Enterprise Service Bus; vooraf gedefinieerde scenario's implementeren middels BizTalk Server 2006;
- Gegevenskoppeling tussen MS-CRM en WordConnect, een MS-Word mailmerge applicatie.
- SNT: het ontwikkelen van een webapplicatie waarmee SNT de verschillende callcenter klanten en diensten kan beheren.

2006, Arinso, software developer
Vopak ActiveHR. ActiveHR is een ESS / MSS / HRSC applicatie voor Vopak medewerkers in Nederland.

2005 - 2006, Arinso / PinkRoccade
Project decentrale connector. C# / MSMQ service based connector tussen Payroll systeem en Oracle / PeopleSoft / SAP HRM systemen.

2004 - 2005, Arinso / PinkRoccade
Project gegevenssluis / connector. C# / BizTalk connector tussen Payroll systeem en Oracle / PeopleSoft / SAP HRM systemen.

2002 - 2004, Yacht ICT, IT-Consultant / developer
- Development van twee Ms-Access applicaties
- Analist bestuurlijke informatievoorziening

1999 - 2002, Bright Group
- Teamleider van ontwikkelteam
- (sr.) Visual Basic developer / projectleider onroerend goed- / hypotheekapplicatie

1998 - 1999, Vrumona B.V., IT
Consultant / developer

1997 - 1998, Ordina / ministerie van Verkeer en Waterstaat
Functioneel beheerder bedrijfsvoeringsystemen & implementator resourceplanning-applicatie.


Kijk voor een overzicht van branches en klanten op deze pagina.

Voor een uitgebreide beschrijving van deze oudere projecten verwijs ik naar mijn LinkedIn pagina met mijn volledige profiel.Deze site gebruikt cookies en heeft een cookiemelding Lees meer